Hotel Bristol

Początek

Współpracę z hotelem Bristol rozpoczęliśmy w 2017 roku zajmując się od tamtego czasu nieprzerwanie pozycjonowaniem. Po pewnym czasie przejęliśmy również prowadzenie kampanii w Google Ads.

Prowadzone działania

Działania rozpoczynaliśmy jak w przypadku każdego innego projektu – audyt, optymalizacja, strategia a następnie jej wdrażanie. Tak jak wtedy, tak i dziś z miesiąca na miesiąc staramy się dowozić wyniki na najwyższym poziomie. Początek naszej współpracy był trudny. Przejęliśmy stronę po innej agencji akurat po drastycznym spadku spowodowanym zmianą strony bez odpowiednich działań ze strony SEO. Musieliśmy więc najpierw popracować nad odzyskaniem poprzednich wyników a następnie nad stopniowym wzrostem.

Efekty

Udało nam się 4-krotnie zwiększyć liczbę słów kluczowych w TOP10 od początku naszej współpracy, każdego roku zwiększając ich liczbę średnio o 100%. W 2018 roku optymalizacja dotychczasowej kampanii w Google przyniosła 93% wzrost użytkowników, wzrost przychodów na poziomie niemal 2000% więcej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów kampanii o 34%. Wszystkie dane prezentujemy na wykresach po lewej strony. Ze względu na NDA musieliśmy zakryć wrażliwe dane pochodzące z Google Ads.